Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Informace pro osoby, které mají trvalý pobyt v sídle ohlašovny Úřadu městyse Brozany nad Ohří, Palackého náměstí 75.

Místo pro ukládání oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je na ohlašovně Úřadu městyse Brozany nad Ohří, Palackého náměstí 75.

Oznámení a výzvy je možné vyzvednout na ohlašovně v úředních dnech:

pondělí a středa 7,00 - 11:30, 12:00 - 17,00 hodin.

 

Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu

Doručovací adresa

 

 

PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU - EO

Změnu místa trvalého pobytu

 • ohlásí občan ohlašovně v místě nového trvalého bydliště
 • za občana mladšího 15 let ohlásí změnu jeho zákonný zástupce, nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu.
 • za občana jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání podle odst. 5 a 6 zákona 133/2000 Sb., ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.

Změnu je nutné provést osobně, popř. je možné zmocnit zástupce (úředně ověřená plná moc).

K jednání je nutno předložit

 • platný občanský průkaz (bez ustřižené části z důvodu změny trvalého pobytu)
 • doklad o vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouva), nebo doložit oprávněnost užívání bytu (nájemní smlouva), anebo předložit písemné úředně ověřené potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo na ohlašovně)

Za změnu trvalého pobytu činí správní poplatek 50 Kč za jeden ohlašovací lístek a je splatný
v hotovosti přímo na přepážce (děti do 15 let poplatek neplatí).

 • Upozornění:
  po provedení změny dojde k ustřižení rohu občanského průkazu - na takovýto OP nelze vycestovat do zahraničí, zároveň je nutno podat žádost o vydání nového OP.

 

Zrušení údaje o místě trvalého pobytu
Zrušení údaje o trvalém pobytu občana probíhá ve správním řízení na návrh oprávněné osoby. Podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu může vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba (např. nájemce, provozovatel ubytovny).

K jednání je nutno předložit:

 • platný občanský průkaz
 • písemný návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu (formuláře jsou k dispozici na ohlašovně evidence obyvatel),
 • doklad o vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu,
 • rozsudek o rozvodu (jde-li o rušení pobytu rozvedenému manželovi),
 • rozsudek určovací žaloby o užívacím právu (pokud proběhlo soudní řízení),
 • potvrzení o odhlášení z plateb spojených s užíváním bytu.

O zrušení údaje o místu trvalého pobytu správní orgán rozhodne v souladu se správním řádem bez zbytečného odkladu. Správní poplatek se neplatí.

 • Upozornění:
  navrhovatel je povinen prokázat existenci zákonných důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu (neužívání objektu nebo jeho vymezené části a zánik užívacího práva občana k objektu nebo jeho vymezené části).
 • osoba, které je údaj o trvalém pobytu zrušen, je povinna požádat o vydání nového občanského průkazu z důvodu změny povinného údaje (adresy trvalého pobytu).