Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně zřizuje obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu. Městys Brozany nad Ohří je zřizovatelem: - Jednotky sboru dobrovolných hasičů Brozany nad Ohří.

  • JSDH Brozany nad Ohří, kategorie JPO III

 

ZŘIZOVACÍ LISTINA

OZV 2/2016

http://jsdhbrozany.cz/

Složení jednotky:

Velitel jednotky:              Buřič Radek

Členové jednoty:             Buřič Dan

                                        Buřič Radek ml.

                                        Dvořáková Nikola

                                        Hofman Lukáš

                                        Horna Radek

                                        Jancso Petr

                                         Rybář Aleš

                                         Rožec František

                                         Rožec Miroslav

                                         Rožec Tomáš

                                         Šálek Karel

                                         Šavel Martin