Městys Brozany nad Ohří
ObecBrozany nad Ohří

Strategický rozvojový plán a územní plán městyse - záměry

Záměry revidovaného dokumentu schváleného zastupitelstvem městyse dne 7.3.2012.

Jsou zde uvedeny pod pořadovými čísli 1 - 41 stím, že vynechané záměry již byly realizovány.

Strategický rozvojový plán městyse - záměr


ÚZEMNÍ PLÁN

1. ZMĚNA ÚP

2. ZMĚNA ÚP

3. ZMĚNA ÚP  OPATŘENÍ OBEC. POVAHY Č. 3

4. ZMĚNA ÚP

 

NÁVRH NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU BROZANY NAD OHŘÍ PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚP BROZANY N.O. - 1.VÝKRES ZČÚ

ÚP BROZANY N.O. - 02. HLAVNÍ VÝKRES

ÚP BROZANY N.O. - 03. VÝKRES VPS,VPO

ÚP BROZANY N.O. - 04. KOORD.VÝKRES

ÚP BROZANY N.O. - 05. ŠIRŠÍ VZTAHY

ÚP BROZANY N.O. - 06. VÝKRES ZPF

ÚP BROZANY NAD OHŘÍ - ZPRÁVA