Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Přehled obecně závazných vyhlášek městyse Brozany nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kteru se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území městyse Brozany nad Ohří

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 8/2016, o místním poplatku z bytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška č. 7/2016, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 6/2016, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Obecně závazná vyhláška č. 5/2016, o místním poplatku ze psů

Nařízení městyse č. 3/2016, tržní řád, kterým se zakazuje pochůzkový a podomní prodej

OZV č. 2/2016, požární řád

OZV č.1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

OZV č. 1/2014 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

OZV č. 1/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích

OZV č. 1/2010 o místních poplatcích

OZV č. 1/2006 o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

OZV č. 2/2003 o vymezení "2. Změny Územního plánu sídelního útvaru Brozany - Doksany - Nové Dvory - Rochov (týkající se obce Brozany)"

OZV o změně závazné části územního plánu sídelního útvaru Brozany nad Ohří - doplněk

OZV o uspořádání území obce Brozany nad Ohří

 

Zrušovací vyhláška - OZV č. 1/2018, kterou se ruší OZV. č. 1/2006.

Zrušovací vyhláška - OZV č. 1/2008, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2005

Zrušovací vyhláška - OZV č. 4/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2003

Zrušovací vyhláška - OZV č. 1/2000, kterou se ruší OZV č. 1/1995 ze dne 9.8.1995 a dodatek OZV č. 1/1995 ze dne 25.01.1996

Zrušovací vyhláška - OZV, kterou se ruší OZV č. 1/1998