Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1. Důvod a způsob založení povinného subjektu

Po roce 1989 došlo ke zrušení celé soustavy národních výborů a k obnovení samosprávy na úrovni obcí. Jedním ze základních zákonů, jímž byla v České republice, v návaznosti na celostátní úpravu, realizována reforma místní správy byl i zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ten byl v současnosti zrušen a nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb.. o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

 


2. Podmínky, a principy za nichž obec, jako povinný subjekt, provozuje svoji činnost

Obec provozuje svoji činnost za podmínek stanovených zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu se zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.