Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Veškeré platby lze poukázat na níže uvedené bankovní číslo účtu nebo v hotovosti na pokladně úřadu městyse v úředních hodinách.

 

Bankovní spojení:

KB Litoměřice

č.účtu: 3423471/0100

 

Pro platby za směsný a komunální odpad: za rok 2019 = 480 Kč

Fyzické osoby: VS 1340 - do popisu číslo popisné/evidenční, ročník narození, popř. příjmení

Za nemovitost: VS 1340, SS 002 - do zprávy příjemce - katastrální území a č.p. nebo č.e.

 

Pro platby za pronájem hrobového místa:

VS 36322111, SS číslo hrobu

 

Pro platby poplatku z veřejného prostranství:

VS 1343

 

Pro platby poplatku za psa: za jednoho psa 200 Kč, za každého dalšího 300 Kč

VS 1341, SS číslo domu (ČP nebo EČ)

 

Pro platby za pronájem pozemku:

VS 10192132

 

Pro platby za nájemné bytových prostor:

VS 36122132, SS číslo popisné domu a číslo bytu

 

Pro platby za nájemné nebytových prostor:

VS 36132132, SS číslo popisné domu

 

Městys Brozany nad Ohří tímto informuje daňové subjekty, že jako orgán v postavení správce daně, není technicky vybaven ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a násl. daňového řádu a proto neposkytuje službu daňových informačních schránek.