Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Písemné žádosti, stížnosti a podněty lze zasílat poštou nebo předat na podatelně Úřadu městyse Brozany nad Ohří. 

Ústně podané stížnosti, žádosti a podněty přijímají všichni pracovníci Úřadu městyse Brozany nad Ohří. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

V případě podání písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a zda se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Informace o provozu podatelny a podmínky přijímání dokumentů

dle §2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb.

 

Adresa: Úřad městyse Brozany nad Ohří

              Palackého náměstí 75
              411 81 Brozany nad Ohří  


Úřední hodiny podatelny:

              Pondělí 7:00 - 11:30, 12:00 - 17:00 hodin
              Středa   7:00 - 11:30, 12:00 - 17:00 hodin


Elektronická adresa podatelny:

              E-podatelna: podatelna@brozanynadohri.cz 

 

Identifikátor datové schránky:

              datová schránka: ciwbuqk

 

E-mail:  mestys@brozanynadohri.cz

telefon:  416 861 268 
www.brozanynadohri.cz

 

Datové formáty dokumentů:

              PDF /A, JPEG, PDF, MS WORD, MS EXCEL

Technické nosiče dat:

              Nepřijímá

 Nakládání se škodlivými daty:

               Nebudou přijata

 Doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu:

                Původce bude vyzván k doplnění 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

VEŘEJNOPRÁVNÍ    SMLOUVY

Přestupky pro městys Brozany nad Ohří vykonává město Litoměřice, odbor správních činností, na adrese Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice.

Zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí pro městys Brozany nad Ohří vykonává město Litoměřice, stavební úřad, na adrese Pekařská 2, 412 01 Litoměřice