Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A

Zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů v průběhu roku 2008

 

V souladu s ustanovením § 18 č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, předkládá tímto Městys Brozany nad Ohří veřejnosti následující údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací.

 
  • Počet písemně podaných žádostí o informace:
 

Ve sledovaném období obdržel Úřad městyse  Brozany nad Ohří 10 písemných žádostí o poskytnutí informací – informace se týkaly možností pronájmu pozemků, prodeje drobného materiálu, sdělení, zda se pozemky nacházení v územním plánu obce, možnosti pronájmu obecních bytů, umístění reklamních cedulí, umožnění parkovacích míst.

 
  • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Proti rozhodnutím, vydaným Úřadem městyse v Brozanech nad Ohří nebylo v roce 2008 podáno žádné písemné  odvolání.

 
  • Ústní dotazy směřovaly k možností získání bydlení v obecních bytech, možnosti získání stavebních parcel, možnosti získání ubytování v ubytovnách v Brozanech n.O. Dále řada ústních dotazů byla směřována na termíny konání brozanské poutě a možností návštěvy historické brozanské tvrze. Ústní dotazy byly zodpovídány pracovníky úřadu obratem.
 
  • Zasedání zastupitelstva městyse, kde občané vznášejí dotazy, jsou avizována v souladu se zákonem. Občané navštěvují zasedání zastupitelstva městyse v malém počtu a vznesené dotazy jsou zodpovídány většinou na místě. V případě, že nelze dotaz zodpovědět na místě, je dotaz zodpovězen na dalším zasedání zastupitelstva městyse.
 
  • K informovanosti občanů obce je využíván tištěný Zpravodaj Městyse Brozany nad Ohří,  zapsaný do evidence period.tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 18608, který v roce 2008 vyšel v pěti vydáních.
 
  • V průběhu roku 2008 se nevyskytla žádná stížnost na způsob podávání informací občanům a institucím.
 
 

V Brozanech nad Ohří, 16. 1. 2009

 
 
ing. Václav Bešta

                                                                                             starosta