Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotace

Formulář žádosti   Vnitřní směrnice

 

VEŘEJNÁ SBÍRKA

končí 30.03.2018

po tomto datu budou platby vraceny zpět

Městys Brozany nad Ohří vyhlašuje veřejnou sbírku

Na léčbu, léky a zajištění potřeb pro paní Hanku Dvořákovou z Brozan nad Ohří.

Přispět můžete na účet či do pokladničky umístěné v kanceláři úřadu městyse Brozany nad Ohří. Děkujeme

č.ú. 115 - 57 43 02 02 67/0100

Sbírka byla schválena Krajským úřadem Ústeckého kraje, dne 07.12.2017, č.j. 2614/SCKZU/2017-6

Žádost o vystavení potvrzení o daru pro daňové účely v rámci sbírky

 

 

 

Platba za komunální odpad a psa na účet

žádost o vrácení poplatku: viz. formuláře

Nové termíny svozu komunálního odpadu pro zimní období platné od 06.10.2017

 

Harmonogram svozu BIOODPADU V ROCE 2018

 

 

Vítání občánků


Zdroj: https://berounsky.denik.cz/zpravy_region/moznost-prenosne-urny-mohou-lide-vyuzit-i-v-sobotu-20161014.html

Hlášení rozhlasu

 

Zpravodaje městyse

 

Formuláře

 

 

 

 

 

 

Pořízení hasičské techniky pro JSDH Brozany nad Ohří

Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Brozany nad Ohří novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 843 968,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.

data/editor/mini6cs_5_big.jpg?gcm_date=1504180456


NÁVRH NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

zde ke stažení, zde ke stažení,zde ke stažení

.Modernizace veřejného prostoru Brozany nad Ohří

Volnočasové centrum - HASIČÁRNA

Místní akční plán rozvoje školství na území ORP Litoměřice