Městys Brozany nad Ohří
ObecBrozany nad Ohří

Hřbitov

Vyzýváme nájemníky hrobových míst, na základě uzavřené nájemní smlouvy, k odstranění veškerých stromů, keřů a podobných rostlin v okolí svého hrobového zařízení, pokud mu tato výsadba nebyla povolena pronajímatelem.
A to nejpozději do 31.12.2023.

Volná hrobová místa:                                Mapa s volnými hrobovými místy

3 5 6 9 10 14 15 21 22 24 27 30 31 37
46 97 98 128 220 221 224 235 242 248 260 262 272 273
287 290 291 296 306 330 331 332 342 350 354 356 373 377
  401 402   410 412                

Žádáme majitele hrobových míst, aby hlásili uložení lidských ostatků včetně uložení uren v kanceláři Úřadu městyse v Brozanech nad Ohří.
A to na základě ustanovení § 21 zákona č. 256/2001 Sb., kdy je Úřad městyse Brozany nad Ohří jako provozovatel veřejného pohřebiště povinen vést evidenci ukládaných ostatků.

Řád veřejného pohřebiště

Mapa hřbitova

Informace k cenám za hrobové místo