Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Veřejná sbírka byla ukončena dne 31.03.2018.

Vyúčtování sbírky - Protokol o kontrole

Městys Brozany nad Ohří a paní Hanka Dvořáková děkují všem, kteří přispěli na sbírku.

 

 

Platba za komunální odpad a psa na účet

žádost o vrácení poplatku: viz. formuláře

 

Harmonogram svozu komunálního odpadu v roce 2018

 

Harmonogram svozu BIOODPADU V ROCE 2018

 

 

Vítání občánků


Zdroj: https://berounsky.denik.cz/zpravy_region/moznost-prenosne-urny-mohou-lide-vyuzit-i-v-sobotu-20161014.html

Hlášení rozhlasu

 

Zpravodaje městyse

 

Formuláře

 

 

 

 

 

 

Pořízení hasičské techniky pro JSDH Brozany nad Ohří

Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Brozany nad Ohří novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 843 968,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.

data/editor/mini6cs_5_big.jpg?gcm_date=1504180456


NÁVRH NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU

zde ke stažení, zde ke stažení,zde ke stažení

.Modernizace veřejného prostoru Brozany nad Ohří

Volnočasové centrum - HASIČÁRNA

Místní akční plán rozvoje školství na území ORP Litoměřice