Městys Brozany nad Ohří
ObecBrozany nad Ohří

Sociálně-právní ochrana dětí

Městys Brozany nad Ohří nemá pracovníka, který má v náplni práce výkon zákona SPOD. Tuto činnost vykonává ze zákona starosta městyse Brozany nad Ohří, pokud v městysi Brozany nad Ohří (k.ú. Brozany nad Ohří, k.ú. Hostěnice) bude nalezeno dítě, nebo pokud starosta obdrží informaci o nezaopatřeném dítěti, ohroženém dítěti na životě či zdraví, týraném dítěti, bude starosta městyse Brozany nad Ohří neodkladně informovat obec s rozšířenou působností Litoměřice, obec III. typu, odbor Sociálně právní ochrany dětí, policii České republiky a v případě ohrožení zdraví a života dítě Zdravotnickou záchrannou službu.