Městys Brozany nad Ohří
ObecBrozany nad Ohří

SDH Brozany n.O.

Vznik brozanského hasičského sboru se datuje do roku 1885. Na jeho počátku tehdy stálo 47 členů. Sbor byl vybaven pouze ruční nalévací stříkačkou. O pár let později přibyla koňská potahová stříkačka, která byla k požárům dopravována za pomoci koňského spřežení a nahradila dosud užívanou ruční stříkačku. Na svou dobu byla velice výkonná a účinná. Byla vybavena základní sadou hadic a zasahovala u několika požárů. Následovala první dvoukolová přívěsná motorová stříkačka DS 16 od firmy Stratílek Vysoké Mýto.

V poválečných letech bylo zakoupeno první hasičské vozidlo Praga RN ASC 16, opatřené cisternovou nástavbou. Ta pojmula 1 500 l vody a 500 l pěnidla, díky dvěma podélně umístěným lavičkám současně umožňovala i dopravu hasičského družstva. Později byla Praga nahrazena cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 25 Škoda 706 RTHP a dopravním automobilem DA 12 Avia.

V současné době disponuje naše jednotka Sboru dobrovolných hasičů Brozany nad Ohří dvěma velkokapacitními cisternovými automobilovými stříkačkami. Jedná se o CAS 32 Tatra 815, kterou jednotka dostala v roce 2014 převodem od HZS Ústeckého kraje. Nejnovější technikou ve vozovém parku je pak CAS 30 Scania, kterou jako úplně novou získala obec v roce 2017.

Naše činnost se ovšem nevztahuje pouze na plnění úkolů souvisejících se zásahy při požárech, živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Ve sboru působí kroužek mladých hasičů, kam dochází děti od 6 do 15 let a který se pravidelně a velmi úspěšně účastní hry Plamen, Podřipské hasičské ligy juniorů a jiných nepostupových soutěží. V požárním sportu již tradičně každoročně pořádáme dvě soutěže. Jedná se o závod zařazený do seriálu Podřipské hasičské ligy v požárním útoku a dětský závod požární všestrannosti.  

Snažíme se rovněž podílet na společenském a kulturním životě v naší obci. Každoročně pořádáme dětský maškarní karneval a další akce související s významnými výročími našeho sboru. Účastníme se také tradičního pouťového průvodu a dalších akcí, které pořádá naše obec, ostatní spolky působící v Brozanech a naše spřátelené okolní Sbory dobrovolných hasičů.  

V současnosti má náš sbor 71 členů, z nichž 14 je mladších osmnácti let. Ve výjezdové jednotce pak působí 18 členů.

Aleš Rybář, starosta SDH