Městys Brozany nad Ohří
ObecBrozany nad Ohří

Vítání občánků

INFORMACE PRO RODIČE

Vítání občánků se koná v prostorách tvrze městyse Brozany nad Ohří.

Podmínkou účasti je trvalý pobyt již od narození dítěte v městysi Brozany nad Ohří.

V případě zájmu, je nutné podat přihlášku na úřad městyse, na základě které Vám bude doručena pozvánka na tuto akci.

 

Termín pro vítání občánků: 10.09.2020

  • týká se dětí narozených v období od 01. 09. 2019 do 31. 07. 2020
  • termín pro podání přihlášky je do 4. 9. 2020