Městys Brozany nad Ohří
ObecBrozany nad Ohří

Vítání občánků

INFORMACE PRO RODIČE

Vítání občánků se koná v prostorách tvrze městyse Brozany nad Ohří.

Podmínkou účasti je trvalý pobyt již od narození dítěte v městysi Brozany nad Ohří.

V případě zájmu, je nutné podat přihlášku na úřad městyse, na základě které Vám bude doručena pozvánka na tuto akci.

 

Termín pro vítání občánků: 24.06.2021

  • týká se dětí narozených v období od 01.07.2020 do 12.05.2021
  • termín pro podání přihlášky je do 17.06.2021