Městys Brozany nad Ohří
ObecBrozany nad Ohří

Finanční výbor zastupitelstva

Zajišťuje:

  • kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městyse,
  • plnění dalších úkolů, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městyse

Výbory se ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu městyse. Jemu předkládají svá stanoviska a návrhy. Zastupitelstvo městyse pověřuje výbory plněním úkolů. O provedených kontrolách pořizují výbory zápisy, které předkládají zastupitelstvu městyse. Výbory jsou minimálně tříčlenné, jejich předsedou je vždy člen zastupitelstva městyse. Výbory se schází podle potřeby. Usnesení se vyhotovuje písemně a podepisuje její předseda výboru.

Adresa

Palackého náměstí 75
411 81, Brozany nad Ohří
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční