Městys Brozany nad Ohří
ObecBrozany nad Ohří

Kontrolní výbor zastupitelstva

Kontroluje:

  • plnění usnesení zastupitelstva městyse a rady městyse,
  • dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadu městyse na úseku samostatné působnosti.

Výbory se ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu městyse. Jemu předkládají svá stanoviska a návrhy. Zastupitelstvo městyse pověřuje výbory plněním úkolů. O provedených kontrolách pořizují výbory zápisy, které předkládají zastupitelstvu městyse. Výbory jsou minimálně tříčlenné, jejich předsedou je vždy člen zastupitelstva městyse. Výbory se schází podle potřeby. Usnesení se vyhotovuje písemně a podepisuje její předseda výboru.

Adresa

Palackého náměstí 75
411 81, Brozany nad Ohří
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční